Szkolenie USG

Szkolenie według wytycznych POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFII FIZJOTERAPEUTYCZNEJ (PTUF)

Dla kogo?

– Dla fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy, ratowników medycznych

Kiedy i gdzie?

Miło nam poinformować, że już 28 lutego startujemy ze szkoleniem podstawowym z ultrasonografii mięśniowo-szkieletowej.

Moduł I- kończyna dolna- 28-29.02.2024 r.

Moduł II- kończyna górna + sonofeedback-  06-07.04.2024 r.

– Lokalizacja: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, Polska

Istnieje możliwość zapisania się na moduły niezależnie, tj. można zapisać się na moduł II bez wzięcia udziału w module I.

Szkolenie USG – Ultrasonografia mięśniowo-szkieletowa.

Szkolenie z USG

1. SZKOLENIE USG PODSTAWOWE (2 moduły x 2 dni) – zakończone egzaminem

Moduł I – kończyna dolna

Moduł II – kończyna górna + sonofeedback

Kurs ukierunkowany jest na zapoznanie się z procedurą badania stawów kończyny dolnej i górnej. W ramach kursu, ze względu na duży zakres materiału, w pierwszej kolejności przedstawione zostaną podstawy fizyki ultradźwięków, aspekty techniczne badania ultrasonograficznego oraz zasady pozyskiwania prawidłowych obrazów anatomicznych (rekomendowane lokalizacje i anatomia sonograficzna prawidłowa). W miarę możliwości omówione zostaną podstawowe dolegliwości w układzie mięśniowo-szkieletowym, które można zdiagnozować z wykorzystaniem ultrasonografii.

Zalecana jest kontynuacja kształcenia na szkoleniu rozwijającym i zaawansowanym. Wysoce wskazane, celem rozwijania biegłości w ultrasonografii jest natychmiastowe przystąpienie do praktyki po zakończeniu szkolenia. Dobre rezultaty przynosi wspólne uczestnictwo w szkoleniu kilku osób na co dzień ze sobą współpracujących. Można wtedy organizować we własnym gronie krótkie warsztaty, na których każda z osób przedstawi i przypomni badanie wybranej części ciała. Zaobserwowano znacząco lepsze rezultaty i wyższy poziom biegłości wśród osób ćwiczących w ten właśnie sposób.

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do przystąpienia do szkolenia rozwijającego.

2.SZKOLENIE USG ROZWIJAJĄCE (1 moduł x 2 dni) – zakończone egzaminem

Cel szkolenia:

 • optymalne przygotowanie do samodzielnego diagnozowania za pomocą USG różnego typu dysfunkcji/patologii narządu ruchu, w tym wykorzystując testy dynamiczne
 • przygotowanie do poprawnego opisywania typowych nieprawidłowości w obrazie USG i na tej podstawie planowania odpowiedniej terapii – POCUS

Czas trwania – 2 dni, 20 h dydaktycznych, w tym ok 15 h ćwiczeń praktycznych, 1 aparat klasy średniej lub wyższej na 2 osoby ćwiczące. Podczas kursu kładziemy nacisk na szybkie lokalizowanie struktur, testy dynamiczne, omówienie możliwych patologii. Kurs zakończony jest zaliczeniem praktycznym, podczas którego kursant przygotowuje, przeprowadza i opisuje badanie ultrasonograficzne wylosowanych struktur narządu ruchu czy elementów dynamicznego badania USG!

W ramach kursu:

 • przypomnisz, powtórzysz i utrwalisz materiał z zakresu kursu podstawowego
 • rozwiniesz swoje umiejętności diagnostyczne o dodatkowe struktury nie ujęte w szkoleniu podstawowym
 • stawiamy nacisk na badanie dynamiczne aparatu ruchu
 • przećwiczysz badanie wg zasady „minutowego rozpoznania”
 • nauczysz się interpretować obraz USG i wykorzystywać w terapii sonofeedback
 • nauczysz się sporządzać opis badania wg międzynarodowych standardów ESSR, podpowiemy jak przygotować szablon opisu dla poszczególnych struktur z własnym logo przychodni
 • otrzymasz potrzebne w szkoleniu materiały dydaktyczne
 • dowiesz się co to jest POCUS w fizjoterapii
 • przypilnujemy, skorygujemy i przyciśniemy by nauczyć Cię jak najwięcej, a potem powtórka, powtórka, powtórka – by zostało w głowie i w ręce na zawsze
 • UWAGA: program szkolenia został przeanalizowany i zaakceptowany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonografii Fizjoterapeutycznej.

Wykaz struktur objętych programem szkolenia w obrębie kończyny górnej:

 • Ścięgna i brzuśce mięśnia dwugłowego ramienia
 • Ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego
 • Ścięgno mięśnia podłopatkowego, cieśń podkrucza
 • Kaletka podbarkowo-podnaramanienna
 • Staw ACJ (barkowo-obojczykowy) – porównywanie obustronne z wykorzystaniem funkcji Dual
 • Przestrzeń podbarkowa, AHD (staw czynnościowy barkowo-ramienny)
 • Obrąbek i zachyłek tylny stawu ramiennego
 • Ocena nerwu łokciowego w rowku/bruździe nerwu łokciowego („zespół rowka nerwu łokciowego”)
 • Przyczep proksymalny prostowników nadgarstka, palców, przedziały prostowników
 • Przyczep proksymalny zginaczy nadgarstka, palców
 • Ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia, zachyłek tylny stawu łokciowego
 • Nerw łokciowy, kanał nerwu łokciowego, więzadło Osborne’a
 • Nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka (cieśń nadgarstka)

Wykaz struktur objętych programem szkolenia w obrębie kończyny dolnej:

 • Aparat wyprostny kolana: mięsień czworogłowy, przyczep proksymalny mięśnia prostego uda, zachyłek nadrzepkowy, rzepka, troczki oraz więzadło rzepki proksymalnie i dystalnie
 • Chrząstka stawowa (międzykłykciowa, kość udowa), kąt rowka rzepki, ocena predyspozycji do uprawiania sportu
 • Aparat stabilizacji przyśrodkowej i bocznej: więzadła poboczne stawu kolanowego (piszczelowe, strzałkowe), łąkotki, gęsia stopka, pasmo biodrowo-piszczelowe – ITB
 • Struktury tylne kolana, kaletka brzuchato-półbłoniasta, więzadło krzyżowe tylne PCL, omówienie możliwych patologii
 • Mięśnie łydki, ścięgno Achillesa, kaletka piętowa
 • Rozcięgno podeszwowe oraz lokalizowanie i ocena ostrogi piętowej
 • Staw skokowy górny, zachyłek przedni stawu
 • Więzadło ATFL (skokowo-strzałkowe przednie), więzadło trójgraniaste
 • Zachyłek przedni, panewka i obrąbek stawu biodrowego
 • Okolica nadkrętarzowa, kaletka, pasmo biodrowo-piszczelowe

W ramach terapii SONOFEEDBACK pokażemy jak wykorzystać aparat USG do reedukacji mięśnia poprzecznego brzucha, ocenić stan kresy białej, aktywizować mięśnie barku celem redukcji konfliktu podbarkowego (mięsień czworoboczny grzbietu, równoległoboczne, mięsień zębaty przedni – lokalizacja, aktywizacja, trening pod kontrolą USG). Pokażemy również biofeedback SCM w treningu kręgosłupa szyjnego.

Materiał kursu rozwijającego jest bardzo obszerny i ambitny. Jego realizacja uzależniona jest od poziomu wyjściowego kursantów, dlatego od uczestników oczekujemy powtórki anatomii i jak najlepszego przygotowania praktycznego z zakresu programu kursu podstawowego. Jeśli czas pozwoli zbadamy dodatkowe, niewymienione w programie struktury.

3. SZKOLENIE ZAAWANSOWANE (1 moduł x 2 dni)

USG MSK – kończyna dolna

+48 512 602 108

USG MSK – kurs rozwijający

+48 512 602 108