Neuromodulacja

Kurs Neuromodulacja Przezskórna PENS – Percutaneous Electrical Nerve Stimulation | Przezskórna Elektryczna Stymulacja Nerwu

Czas trwania: 20h

Cena: 2000zł

Kto może uczestniczyć w szkoleniu:

Fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii, lekarze, studenci medycyny

PROGRAM SZKOLENIA “NEUROMODULACJA PRZEZSKÓRNA – PENS

Część teoretyczna

 • Anatomia Ośrodkowego Układu Nerwowego i Obwodowego Układu Nerwowego
 • Neurofizjologia bólu neuropatycznego, częste dysfunkcje, patologie. Metody
  analgezji
 • Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS)- Przezskórna Neuromodulacja | Koncepcja Neuromodulacji Przezskórnej Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS)
 • Zastosowanie kliniczne Przezskórnej Neuromodulacji (PENS)
 • Aplikacje i metodologia Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) |
  Neuromodulacja Przezskórna PENS Jednopolowa Neuromodulacja Przezskórna PENS Dwupolowa
 • Zastosowanie różnych aparatów w Percutaneous Electrical Nerve Stimulation
  (PENS): obliczanie dawki, obsługa aparatu, zalety/wady poszczególnych aparatów, świadoma zgoda pacjenta na zabieg
 • Zastosowanie Ultrasonografii (USG) w Neuromodulacji PENS: analiza parametrów ultrasonograficznych stosowanych do wizualizacji tkanki nerwowej, identyfikacja i lokalizacja miejsca dysfunkcji, aplikacja USG w PENS.

Część praktyczna

Kończyna górna:

 • Anatomia palpacyjna, topograficzna i ultrasonograficzna nerwów obwodowych kończyny górnej:
  • nerw pośrodkowy
  • nerw promieniowy
  • nerw pachowy
  • nerw nadłopatkowy
  • nerw międzykostny tylny
 • Najczęstsze patologie związane z nerwami obwodowymi kończyny górnej, m. in.: zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty, neuropatia nerwu promieniowego, bóle barku, uwięźniecia/kompresje nerwu
 • Prawdziwe przypadki kliniczne z praktyki gabinetowej
 • Bezpieczne aplikacje Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów łopatki i
  kończyny górnej
 • Praktyka Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów w obszarze łopatki, barku i ramienia
 • Praktyka Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów w obszarze łokcia, nadgarstka i dłoni

Kończyna dolna:

 • Anatomia palpacyjna, topograficzna i ultrasonograficzna nerwów obwodowych kończyny dolnej:
  • nerw kulszowy
  • nerw strzałkowy wspólny
  • nerw piszczelowy
  • nerw udowy
 • Najczęstsze patologie związane z nerwami obwodowymi kończyny dolnej i kręgosłupa, m. in.: rwa kulszowa, niestabilność stawu skokowego, neuropatia nerwu piszczelowego, bóle kolana, bóle biodra uwięźniecia/kompresje nerwu, bóle kręgosłupa
 • Prawdziwe przypadki kliniczne z praktyki gabinetowej
 • Bezpieczne aplikacje Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze miednicy i kończyny dolnej
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze biodra i pośladka
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze uda i kolana
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze podudzia i stopy
 • Pytania, dyskusja i zakończenie szkolenia

Kręgosłup:

 • Anatomia palpacyjna, topograficzna i ultrasonograficzna nerwów w obszarze kręgosłupa i miednicy:
  • gałązki tylne nerwów rdzeniowych
  • nerw pośladkowy górny
  • nerw pośladkowy dolny
 • Najczęstsze patologie związane z nerwami rdzeniowymi kręgosłupa, m. in.: rwa kulszowa, bóle biodra, dysfunkcje stawu biodrowo – panewkowego, dysfunkcje bólowe związane z dysfunkcją stawów międzywyrostkowymi kręgosłupa, bóle kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego
 • Prawdziwe przypadki kliniczne z praktyki gabinetowej
 • Bezpieczne aplikacje Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze kręgosłupa i miednicy
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze kręgosłupa piersiowego
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze kręgosłupa lędźwiowego
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze miednicy i pośladka

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

+48 512 602 108