Szkolenie USG

Szkolenie według wytycznych POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFII FIZJOTERAPEUTYCZNEJ (PTUF)

Dla kogo?

dla fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy i innych medyków chcących zgłębić tajniki

Prowadzący

dr n. med., prezes PTUF Aleksander Zagórski

Kiedy i gdzie?

– Lokalizacja: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, Polska

Kurs Podstawowy USG – Ultrasonografia mięśniowo-szkieletowa

Kurs skierowany jest dla osób początkujących lub chcących rozpocząć swoją przygodę z ultrasonografią mięśniowo-szkieletową. W ramach szkolenia przedstawione zostaną podstawy fizyki ultradźwięków, aspekty techniczne badania ultrasonograficznego oraz zasady pozyskiwania prawidłowych obrazów anatomicznych (rekomendowane lokalizacje oraz anatomia sonograficzna prawidłowa). W dalszej części kursu przedstawione zostaną procedury badania poszczególnych stawów i tkanek kończyny dolnej oraz górnej. W miarę możliwości czasowych zostaną omówione podstawowe patologie w obrębie kończyny dolnej i górnej, oraz ich możliwości diagnostyczne z wykorzystaniem ultrasonografii.

Kurs składa się z 2 modułów:

  • moduł 1 – kończyna dolna
  • moduł 2 – kończyna górna + sonofeedback

Szkolenie zakończone jest egzaminem praktycznym, dzięki czemu umiejętności zdobyte podczas obu modułów zostaną zweryfikowane. Pozytywny wynik egzaminu upoważnia do przystąpienia do kursu rozwijającego.

Dla uczestnika

  • certyfikat uczestnictwa (po obu modułach) potwierdzający udział w kursie
  • materiały szkoleniowe w formie skryptu
  • dostęp do zamkniętej grupy WhatsApp, dzięki czemu zyskasz możliwość konsultacji uzyskanych obrazów USG
  • zapewniamy 1 aparat USG firmy AMM medical devices na 2 uczestników, dzięki czemu kurs zyskuje wymiar mocno praktyczny
  • możliwość uczestnictwa ze swoim aparatem USG

Szczegółowy program kursu – USG MSK – kończyna dolna:

Dzień 1:

9.00-11.00 – przywitanie uczestników, część teoretyczna: zalecana literatura, zastosowanie USG w fizjoterapii, obsługa aparatu USG, echogeniczność

11.00-11.15 – przerwa kawowa

11.15-13.00 – staw kolanowy – przedział przedni: ścięgno m. czworogłowego, rzepka, k. udowa, zachyłek nadrzepkowy, ciało tłuszczowe nadrzepkowe i przedudowe, chrząstka kłykci k. udowej, więzadło rzepki, k. piszczelowa, ciało tłuszczowe Hoffy, zachyłek podrzepkowy głęboki

13.00-14.00 – przerwa obiadowa

14.00-16.00 – staw kolanowy – przedział przyśrodkowy i boczny: łąkotka przyśrodkowa, więzadło poboczne piszczelowe, więzadło łąkotkowo-udowe i łąkotkowo-piszczelowe, gęsia stopka, ITB, guzek Gerdy’ego, łąkotka boczna, więzadło poboczne strzałkowe, k. udowa, k. piszczelowa, głowa strzałki

16.00-16.15 – przerwa kawowa

16.15 – 17.00 – staw kolanowy – skan tylny: m. brzuchaty łydki, m. półścięgnisty, m. półbłoniasty, m. dwugłowy uda, m. krawiecki – przyczep, kaletka brzuchato-półbłoniasta, torbiel Bakera

17.00-17.15 – dyskusja

Dzień 2:

8.30-9.30 – powtórka stawu kolanowego

9.30-10.30 – stopa – przedział przedni: ciało tłuszczowe przednie, zachyłek przedni stawu skokowego górnego, bloczek i głowa k. skokowej, k. klinowata przyśrodkowa, ścięgno m. piszczelowego przedniego, więzozrost piszczelowo-strzałkowy, kostka boczna, k. piszczelowa

10.30-10.45 – przerwa kawowa

10.45-13.00 – stopa – przedział boczny: kostka boczna, k. skokowa, więzadło strzałkowo-skokowe przednie i tylne, więzadło strzałkowo-piętowe

13.00-14.00 – przerwa obiadowa

14.00-15.30 – stopa – przedział tylny: ścięgno Achillesa, trójkąt Kagera, m. płaszczkowaty, m. zginacz długi palucha, kaletki, rozcięgno podeszwowe, m. zginacz krótki palców, k. piętowa

15.30-15.45 – przerwa kawowa

15.45-16.30 – biodro – panewka stawu biodrowego, głowa k. udowej, szyjka k. udowej, zachyłek przedni stawu, obrąbek stawowy cz. przednio-górna, tętnica, żyła i nerwy udowy, m. biodrowy i grzebieniowy, krętarz większy, kaletka nadkrętarzowa, k. biodrowa, m. pośladkowy mały, średni, wielki, napinacz powięzi szerokiej

16.30-16.45 – dyskusja

Szczegółowy program kursu – USG MSK – kończyna górna + sonofeedback:

Dzień 1:

9.00-10.30 – przywitanie uczestników,  sonofeedback – m. poprzeczny brzucha

10.30-10.45 – przerwa kawowa

10.45-13.00 – kompleks barkowy: guzek mniejszy i większy k. ramiennej, ścięgno głowy długiej m. dwugłowego ramienia, więzadło poprzeczne, m. dwugłowy ramienia głowa krótka i długa, k. ramienna, ścięgno m. piersiowego większego, ścięgno m. podłopatkowego

13.00-14.00 – przerwa obiadowa

14.00-16.00 – staw barkowo-obojczykowy, wyrostek barkowy, obojczyk, szpara stawu, krążek stawowy, wyrostek kruczy, ścięgno m. nadgrzebieniowego, kaletka podbarkowa, chrząstka stawowa, przestrzeń podbarkowa, m. podgrzebieniowy i obły mniejszy, głowa k. ramiennej, obrąbek stawowy, panewka stawu ramienno-łopatkowego

16.00-16.15 – przerwa kawowa

16.15-17.00 – sonofeedback – bark

17.00-17.15 – dyskusja

Dzień 2:

8.30-9.30 – powtórka kompleksu barkowego

9.30-10.30 – staw łokciowy: ścięgno m. dwugłowego ramienia, m. ramienny, głowa k. promieniowej, główka k. ramiennej, m. odwracacz, ciało tłuszczowe przednie

10.30-10.45 – przerwa kawowa

10.45-13.00 – staw łokciowy: zachyłek przedni stawu, ścięgno m. ramiennego, chrząstka stawowa, ciało tłuszczowe, nadkłykieć boczny, głowa k. promieniowej, wspólne ścięgno prostowników, więzadło poboczne promieniowe, nadkłykieć przyśrodkowy, wspólne ścięgno zginaczy, więzadło poboczne przyśrodkowe, ścięgno m. trójgłowego ramienia, m. trójgłowy ramienia, zachyłek dołu łokciowego, wyrostek łokciowy, ciało tłuszczowe tylne

13.00-14.00 – przerwa obiadowa

14.00-15.45 – ręka i nadgarstek: przedziały prostowników I-VI, kanał nadgarstka, troczek zginaczy, ścięgna zginaczy, nerw pośrodkowy, nerw łokciowy

15.45-16.00 – przerwa kawowa

16.00-16.15 – dyskusja

16.15-16.45 – egzamin praktyczny i rozdanie certyfikatów

USG MSK – kończyna dolna

+48 512 602 108