Głęboka stymulacja mózgu – Centrum Medyczne

  • Start
  • Głęboka stymulacja mózgu – Centrum Medyczne

Głęboka stymulacja mózgu to zaawansowana procedura medyczna, która wykorzystuje impulsy elektryczne do regulowania aktywności mózgu w celu poprawy objawów neurologicznych. Proces ten obejmuje umieszczenie niewielkich elektrod w konkretnych obszarach mózgu, które są odpowiedzialne za kontrolę ruchów i funkcji ciała.

Zastosowanie DBS w chorobie Parkinsona:

W przypadku choroby Parkinsona, głęboka stymulacja mózgu może być skuteczną opcją terapeutyczną dla pacjentów, u których tradycyjne metody leczenia nie przynoszą odpowiednich rezultatów, a farmakoterapia przynosi działania niepożądane. Elektrody są umieszczane w obszarach mózgu związanych z regulacją ruchu,  co pozwala na łagodzenie drżenia, sztywności mięśni oraz problemów z koordynacją.

DBS w leczeniu drżenia samoistnego:

W przypadku drżenia samoistnego, głęboka stymulacja mózgu może być stosowana w celu redukcji niekontrolowanego drżenia rąk, nóg lub innych części ciała.

Elektrody umieszczane są w odpowiednich rejonach mózgu, co pozwala na regulację sygnałów nerwowych i skutecznie łagodzi drżenie.

Leczenie dystonii przy użyciu DBS:

Dystonia jest stanem charakteryzującym się niekontrolowanymi skurczami mięśni, co prowadzi do bolesnych i niekomfortowych ruchów.

Głęboka stymulacja mózgu może być skuteczną opcją terapeutyczną w przypadku dystonii, poprzez precyzyjne regulowanie aktywności mózgu i zmniejszanie objawów.

Proces leczenia DBS:

Procedura głębokiej stymulacji mózgu wymaga precyzyjnego planowania oraz współpracy zespołu specjalistów. Aby pacjent miał implantowany DBS niezbędne jest przejście poniższych etapów:

1.Wstępna ocena dotychczasowego leczenia, skierowanie pacjenta do Oddziału Neurologicznego celem kwalifikacji do zabiegu.

2.Kwalifikacja do zabiegu odbywa się w warunkach szpitalnych. Niezbędne jest wykonanie testu odstawienia leków przeciwparkinsonowskich,  ocena w stanie ON/OFF, obrazowanie MRI mózgowia, pełne badanie psychologiczne.