Blokada – Centrum Medyczne

  • Start
  • Blokada – Centrum Medyczne

Blokada to wstrzyknięcie leków (środka znieczulającego i sterydu) w odpowiednie miejsce w kręgosłupie za pomocą igły iniekcyjnej. Prawdopodobieństwo wystąpienia bólu miejscowego kręgosłupa i radikulopatii (uszkodzenia korzenia nerwowego i w związku tym bólu korzeniowego) wynosi 60 – 90% w ciągu całego życia. Początkowo leczenie tych dolegliwości rozpoczynamy od terapii odciążeniowej, leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych oraz intensywnej fizjoterapii. W przypadku nawrotu lub utrzymania się dolegliwości, które wpływają na jakość życia wymagane jest dalsze leczenie. W przypadku wystąpienia wskazań wykonuje się badania obrazowe (np. RTG, TK i MRI kręgosłupa). Wyniki badań obrazowych muszą zostać porównane z objawami klinicznymi, ponieważ zmiany występujące w kręgosłupie mogą nie powodować objawów. Dlatego w celu zróżnicowania zmian objawowych i bezobjawowych stosuje się blokady kręgosłupa.

Blokady można podzielić na:

  • diagnostyczne (prowokacja dolegliwości bólowych)
  • terapeutyczne (zmniejszenie dolegliwości bólowych)
  • prognostyczne (ustalenie wskazań do innych procedur np. termolezji)

W centrum medycznym REHA-POINT wykonujemy następujące

blokady:

1. Selektywne blokady okołokorzeniowe pod kontrolą USG

Patogeneza bólu korzeniowego związana jest z uciskiem mechanicznym oraz podrażnieniem chemicznym korzenia spowodowanego cytokinami prozapalnymi. Przez te mechanizmy dochodzi do silnych bólów korzeniowych (rwa). Zastosowanie blokady ma na celu wygaszenie odpowiedzi zapalnej i w konsekwencji zmniejszenie dolegliwości bólowych. Umożliwia to wdrożenie lub kontynuację fizjoterapii. Wskazaniami diagnostycznymi są: niejednoznaczny ból korzeniowy kończyny górnej lub dolnej, rozbieżność między obrazem radiologicznym, a objawami klinicznymi. Natomiast do wskazań terapeutycznych należą: ostry ból korzeniowy kończyny górnej lub dolnej (bez ubytków neurologicznych), podostra radikulopatia nieustępująca po leczeniu zachowawczym, łagodna i umiarkowana stenoza otworowa.

2.Blokady stawów międzykręgowych pod kontrolą USG

Blokady dostawowe to wstrzyknięcie leku znieczulającego i przeciwzapalnego do jamy stawu w celu zróżnicowania zmian objawowych od bezobjawowych.

3.Blokady stawów krzyżowo–biodrowych pod kontrolą USG

Wskazaniem do blokady stawu krzyżowo – biodrowego jest ból okolicy krzyżowej i pośladkowej, z promieniowaniem do pachwiny i uda.